Disclaimer

Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van deze website kunt u contact opnemen met Rijnmond Kunststofvloeren via het contactformulier.
Hoewel de grootste zorg wordt besteed aan de inhoud van deze website, kan Rijnmond Kunststofvloeren niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of schade die uit het gebruik van deze website, direct of indirect, zou kunnen voortvloeien.
Bepaalde verwijzingen op deze website (kunnen) leiden naar informatiebronnen van derden waarover Rijnmond Kunststofvloeren geen zeggenschap heeft. Rijnmond Kunststofvloeren aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites.

Copyright

Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Rijnmond Kunststofvloeren worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of publicatie op welke wijze dan ook.